ÚPRAVY

TÁTO STRANKA SA NEZOBRAZUJE , JE IBA PRE INTERNÚ POTREBU


  • Nový život  18.-20.9.2020
    GMC Bárka, Jusková Voľa

PRIPRAVUJEME:

Najbližšie modlitby chvál 12.9.2020 v Chráme Božej múdrosti, Svidník.  

Stretnutie mužov

V stredu po modlitbách chvál 
(t.j. po 2.sobote v mesiaci)
okrem letných prázdnin.

"Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána,
Pán bude jeho nádejou." (Jer 17, 7)