Víta Ťa katolícke spoločenstvo Dvaja - Traja v Kristovi. 

,,Lebo kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi." Mt 18, 20

     Tešíme sa, že si navštívil našu stránku a veríme, že aj vďaka nej sa povzbudíš na svojej ceste za Ježišom. Zatiaľ tu nájdeš hlavne pozvánky na rôzne akcie, ktoré naše spoločenstvo pripravuje, ale postupne ju chceme doplniť o vyučovanie, svedectvá a videá, ktoré ťa posunú vo viere. Stretnúť sa s nami môžeš najmä na pravidelných Modlitbách chvál, ktoré konáme spravidla vždy druhú sobotu v mesiaci v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku. Ak zažívaš nejaký problém alebo ťažkosť a nevieš ako ďalej, na Modlitbách chvál ti veľmi radi poradia a poslúžia prítomní kňazi cez rozhovor alebo sviatosť zmierenia. Tiež môžeš poprosiť o modlitbu príhovoru náš modlitebný tím a tak dovoliť Ježišovi, aby sa dotkol tvojej ťažoby a naplnil tvoje srdce novou silou a pokojom. Nemusíš zostať so svojím problémom sám. Ježiš má na teba čas a aj tebe hovorí: "Poď ku mne ty, ktorý sa namáhaš a si preťažený a ja ti dám odpočinúť.. lebo moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké." (Porov. Mt 11, 25)


POZVÁNKA


Kurz JOZUE
1. - 4. 7.2022 Litmanová


     Kurz Jozue je biblický kurz zameraný na objavenie duchovných princípov pre "dobíjanie zasľúbenej zeme", teda duchovný zápas za oblasti života, v ktorých z nejakého dôvodu ešte nezažívame Božie požehnanie v miere, v akej nám bolo prisľúbené.

     Tematicky sa kurz opiera o skúsenosť Božieho ľudu, keď pod vedením Jozueho prekročil Jordán, dobyl nedobytné Jericho, ale musel sa vysporiadať aj so skrytým hriechom a premenou zmýšľania, aby nakoniec mohol zaujať sľúbenú zem.

     Je to dynamický kurz plný praktických duchovných aktivít, vďaka ktorým môžeš zakúsiť prvé ovocie zasľúbenej zeme už počas jeho konania. Podmienkou účasti je mať absolvovaný kurz Nový život, Filip, Oázu 1, alebo inú kerygmatickú formáciu.

Info a prihlasovanie:   dvajatraja.kurzy@gmail.comMODLITBY CHVÁL


Srdečne Ťa pozývame na Modlitby chvál dňa 8. júla 2022 (t.j. v piatok) o 17.30 hod.
v Gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove. (mapa)PÚŤ DO MEDŽUGORJA
9.8. - 15.8.2022


     Milí priatelia a sympatizanti spoločenstva Dvaja-Traja,

toto leto vás pozývame zažiť radosť z viery a spoločenstva
na púti do Medžugorja. 

     Info a prihlasovanie:  0911 946 404  (volať po 19.00 hod.)
                                       
m.kertysova@centrum.sk

    


NOVÉ !

Nová "NAT"herná, svieža, povzbudzujúca videoslužba spoločenstva Dvaja-Traja z dielne našej "NAT".


     Kde náš môžeš vidieť a zažiť aj mimo spoločných stretnutí?
Dávame do pozornosti YouTube kanál spoločenstva alebo Facebook.
Taktiež v sekcii NAHRÁVKY nájdeš prednášky a modlitby, ktoré odzneli na Modlitbách chvál, modlitby počas karantény - spievaný ruženec, krížová cesta a i., slová povzbudenia a svedectvá o Božom konaní v našich životoch. 

Božie Slovo nás povzbudzuje a hovorí: "Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení.
Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi." (Flp 4, 5-7)


Nešťastný je človek, ktorý pozná všetko,
okrem teba, Bože. 

(sv. Augustín)Ak deťom zoberiete Boha, prežijú svoj život v strachu, a keď dosiahnu svoje ciele, zistia, že z nich nemajú plnú radosť.

(o. Anton Srholec)


Šťastný kresťan

Patrí tvoje srdce Kristovi? Je tvoje srdce naplnené Kristovou láskou? Môžeš o sebe povedať, som šťastný kresťan? Ak je tvoja odpoveď nie, tak niečo nie je v poriadku.

 

Láska, ktorá plodí

Keď miluješ, nemôžeš sa mýliť. Láska plodí lásku a uzdravuje.

Milovať sa učíme

Všetko sa raz začína, aj tvoja škola lásky sa musí niekde začať.