Víta Ťa katolícke spoločenstvo Dvaja - Traja v Kristovi. 

,,Lebo kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi." Mt 18, 20

     Tešíme sa, že si navštívil našu stránku a veríme, že aj vďaka nej sa povzbudíš na svojej ceste za Ježišom. Zatiaľ tu nájdeš hlavne pozvánky na rôzne akcie, ktoré naše spoločenstvo pripravuje, ale postupne ju chceme doplniť o vyučovanie, svedectvá a videá, ktoré ťa posunú vo viere. Stretnúť sa s nami môžeš najmä na pravidelných Modlitbách chvál, ktoré konáme spravidla vždy druhú sobotu v mesiaci v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku. Ak zažívaš nejaký problém alebo ťažkosť a nevieš ako ďalej, na Modlitbách chvál ti veľmi radi poradia a poslúžia prítomní kňazi cez rozhovor alebo sviatosť zmierenia. Tiež môžeš poprosiť o modlitbu príhovoru náš modlitebný tím a tak dovoliť Ježišovi, aby sa dotkol tvojej ťažoby a naplnil tvoje srdce novou silou a pokojom. Nemusíš zostať so svojím problémom sám. Ježiš má na teba čas a aj tebe hovorí: "Poď ku mne ty, ktorý sa namáhaš a si preťažený a ja ti dám odpočinúť.. lebo moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké." (Porov. Mt 11, 25)


POZVÁNKA

Kurz Biblia a peniaze
5.-7.11.2021 Centrum pre rodinu Sigord

"Nechaj Boha na pokoji, hovoríme o biznise!" Koľkokrát sme počuli podobné výroky? Aj pre mnohých z nás kresťanov nie je ľahké vybudovať most medzi Božím Slovom a našim finančným životom.

V Biblii je však dvakrát viac veršov o peniazoch ako o viere a modlitbe dohromady. 

Vedeli ste to? Súvislostí medzi Božím Slovom a našimi financiami je viac, ako si často myslíme. Boh nám nepovie, koľko máme investovať do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať náš finančný manažment, vrátane krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investícií. Potrebujete zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Alebo chcete vedieť, ako sa dá zbaviť dlhov biblickým spôsobom? Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz vám k tomu napomôže. 

To, ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame.

Viac info a prihlasovací formulár  


Prosba o podporu 

Dávame do pozornosti Projekt Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov  "Kráčame s misou",
ktorý môžete finančne podporiť v priebehu septembra - októbra.

O celom projekte a o diele Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov sa dočítate na tomto linku:      https://www.dakujeme.sk/vyzva/4369/krtame-s-misou


NOVÉ !

Nová "NAT"herná, svieža, povzbudzujúca videoslužba spoločenstva Dvaja-Traja z dielne našej "NAT".


     Kde náš môžeš vidieť a zažiť aj mimo spoločných stretnutí?
Dávame do pozornosti YouTube kanál spoločenstva alebo Facebook.
Taktiež v sekcii NAHRÁVKY nájdeš prednášky a modlitby, ktoré odzneli na Modlitbách chvál, modlitby počas karantény - spievaný ruženec, krížová cesta a i., slová povzbudenia a svedectvá o Božom konaní v našich životoch. 

Božie Slovo nás povzbudzuje a hovorí: "Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení.
Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi." (Flp 4, 5-7)


Nešťastný je človek, ktorý pozná všetko,
okrem teba, Bože. 

(sv. Augustín)Ak deťom zoberiete Boha, prežijú svoj život v strachu, a keď dosiahnu svoje ciele, zistia, že z nich nemajú plnú radosť.

(o. Anton Srholec)


Šťastný kresťan

Patrí tvoje srdce Kristovi? Je tvoje srdce naplnené Kristovou láskou? Môžeš o sebe povedať, som šťastný kresťan? Ak je tvoja odpoveď nie, tak niečo nie je v poriadku.

 

Láska, ktorá plodí

Keď miluješ, nemôžeš sa mýliť. Láska plodí lásku a uzdravuje.

Milovať sa učíme

Všetko sa raz začína, aj tvoja škola lásky sa musí niekde začať.