O našom spoločenstve

Sme katolícke spoločenstvo ľudí, ktorí chcú zažívať živú vieru a spoznávať Boha v ľuďoch okolo nás.

Našou túžbou je, aby čo najviac ľudí zažívalo Božiu lásku, odpustenie a slobodu, ktorú ponúka Ježiš Kristus.

Stretávame sa na formáciách, modlitbách, vyučovaní a spoločných duchovných aktivitách. Môžeš sa s nami stretnúť na modlitbách chvál v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku.

Pôsobíme v okresoch Stropkov, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov a Vranov nad Topľou.


Cieľom spoločenstva je vytvoriť priestor pre zdravý rast v kresťanskej zrelosti.

  • Ide o rast v skúsenosti s Božou prítomnosťou skrze spoločné oslavovanie Boha,
  • rast v budovaní úprimných vzťahov skrze bratské spoločenstvo - malé skupinky a iné aktivity,
  • rast do duchovnej hĺbky skrze učeníctvo (katechézy, biblické kurzy),
  • rast do šírky skrze službu (ochota prijať službu, zodpovednosť)
  • a rast v misijnej, evanjelizačnej snahe skrze svedectvo.