Aktivity

Tešíme sa na stretnutie s Vami 


Modlitby chvál   

- spravidla vždy 2. sobota v mesiaci 
o 18:00 hod. v Chráme Božej múdrosti vo Svidníku
   


Nahrávky z modlitieb chvál:


Biblické kurzy

Biblia a peniaze - 6.-8.11.2020 v Centre pre rodinu Sigord - ZRUŠENÉ! 

 Náhradný termín na základe aktuálnej situácie upresníme neskôr

    "Nechaj Boha na pokoji, hovoríme o biznise!" Koľkokrát sme počuli podobné výroky? Aj pre mnohých z nás kresťanov nie je ľahké vybudovať most medzi Božím Slovom a našim finančným životom.

    V Biblii je však dva krát viac veršov o peniazoch ako o viere a modlitbe dohromady. Vedeli ste to? Súvislostí medzi Božím Slovom a našimi financiami je viac, ako si často myslíme. Boh nám nepovie, koľko máme investovať do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať náš finančný manažment, vrátane krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investícií. Potrebujete zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz vám k tomu napomôže. To, ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame.

    Prihlasovací formulár


Stretnutie mužov

- stretnutia mužov budú na nepravidelnej báze (nie raz mesačne ako doteraz).
O termíne najbližšieho stretnutia Vás budeme včas informovať.  


Buď chlap a prevezmi zodpovednosť pred Bohom za svoje manželstvo, rodinu a všetko, čo Ti zveril... príď sa s nami skloniť pred Tým, ktorý má moc požehnať a premeniť tvoj život.

Motivačné video:


Archív udalostí