"S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom."
(Sv. Ján Pavol II)

Božie Slovo na dnes:

Rímskokatolícky a Gréckokatolícky liturgický kalendár


Citáty z Božieho Slova

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. (Ž 150)

Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
(1 Jn 4, 16)

Každý má svoj vlastný dar od Boha.
(1 Kor 7, 7)

Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem.
(Iz 43, 4)

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane.
(Ž 92, 6)

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
(Kaz 3, 1)

Spievať budem Pánovi, lebo vznešený, slávne vznešený je. Moja sila a moja udatnosť je Pán a stal sa mi spásou.
(Ex 15, 1a-2)

Modlitby na každý deň

Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. (Ž 90, 14) 

Začínaj deň s Bohom modlitbou

Buď pochválená najsvätejšia a nerozdeliteľná Božská trojica Otec, Syn i Duch Svätý.


možno takto

(Ž 5)

(Ž 63)


Kráčaj dňom, akoby si kráčal s Pánom

Za všetko, čo ti počas dňa príde do cesty, nezabúdaj ďakovať a tvoja modlitba sa stane ustavičnou.

ustavične sa modlite

(Flp 4, 4-6)

(Ž 37, 4-5)


Večer sa nezabudni poďakovať Pánovi

Nech si počas dňa zažil čokoľvek, bolo to pre teba dobré. Zamysli sa nad svojím konaním.


som Božie dieťa 
(Rim 8, 28)
(Jn 15, 9-11)


Každý je na inom stupienku viery

Zvoľ si modlitbu, ktorá ti najviac vyhovuje a v ktorej sa cítiš komfortne.buď slobodný


Zoznám sa so základnými modlitbami

Novoobrátený kresťan by sa mal zoznámiť so základnými modlitbami,
ktoré nájde v modlitebnej knižke.začni od základov


Nevieš sa v tom zorientovať?

Vyhľadaj si starších a poraď sa.múdrosť 


Najlepšie je nájsť si spoločenstvo

V spoločenstve sa nestratíš, budeš sa mať s kým poradiť

a v ťažkých časoch o koho oprieť.


tu si doma