Iba pre interné účely!!!

Vložte svoj text

Stretnutie mužov

- stretnutia mužov budú na nepravidelnej báze - zatiaľ zrušené
O termíne najbližšieho stretnutia Vás budeme včas informovať.  


Buď chlap a prevezmi zodpovednosť pred Bohom za svoje manželstvo, rodinu a všetko, čo Ti zveril... príď sa s nami skloniť pred Tým, ktorý má moc požehnať a premeniť tvoj život.

Motivačné video:

     Veľmi sa tešíme, že sa po dlhej dobe môžeme spoločne stretnúť pri modlitbe a chválach, ktoré budú 11.9.2021 (sobota) o 18.00 hod. v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku. 
Srdečne Ťa pozývame!

- vždy 2. sobota v mesiaci 
o 18:00 hod. v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku
   - 11.9.2021

Kurz Biblia a peniaze
5.-7.11.2021 Centrum pre rodinu Sigord

"Nechaj Boha na pokoji, hovoríme o biznise!" Koľkokrát sme počuli podobné výroky? Aj pre mnohých z nás kresťanov nie je ľahké vybudovať most medzi Božím Slovom a našim finančným životom.

V Biblii je však dvakrát viac veršov o peniazoch ako o viere a modlitbe dohromady. 

Vedeli ste to? Súvislostí medzi Božím Slovom a našimi financiami je viac, ako si často myslíme. Boh nám nepovie, koľko máme investovať do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať náš finančný manažment, vrátane krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investícií. Potrebujete zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Alebo chcete vedieť, ako sa dá zbaviť dlhov biblickým spôsobom? Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz vám k tomu napomôže. 

To, ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame.

Viac info a prihlasovací formulár  

POZVÁNKA

Biblické kurzy

Biblia a peniaze - 5.-7.11.2021 v Centre pre rodinu Sigord