Iba pre interné účely!!!

Vložte svoj text

Stretnutie mužov

- stretnutia mužov budú na nepravidelnej báze - zatiaľ zrušené
O termíne najbližšieho stretnutia Vás budeme včas informovať.  


Buď chlap a prevezmi zodpovednosť pred Bohom za svoje manželstvo, rodinu a všetko, čo Ti zveril... príď sa s nami skloniť pred Tým, ktorý má moc požehnať a premeniť tvoj život.

     Veľmi sa tešíme, že sa po dlhej dobe môžeme spoločne stretnúť pri modlitbe a chválach, ktoré budú 11.9.2021 (sobota) o 18.00 hod. v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku. 
Srdečne Ťa pozývame!

Motivačné video:

- vždy 2. sobota v mesiaci 
o 18:00 hod. v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku
   - 11.9.2021

Kurz Biblia a peniaze
5.-7.11.2021 Centrum pre rodinu Sigord

"Nechaj Boha na pokoji, hovoríme o biznise!" Koľkokrát sme počuli podobné výroky? Aj pre mnohých z nás kresťanov nie je ľahké vybudovať most medzi Božím Slovom a našim finančným životom.

V Biblii je však dvakrát viac veršov o peniazoch ako o viere a modlitbe dohromady. 

Vedeli ste to? Súvislostí medzi Božím Slovom a našimi financiami je viac, ako si často myslíme. Boh nám nepovie, koľko máme investovať do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať náš finančný manažment, vrátane krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investícií. Potrebujete zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Alebo chcete vedieť, ako sa dá zbaviť dlhov biblickým spôsobom? Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz vám k tomu napomôže. 

To, ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame.

Viac info a prihlasovací formulár  

Biblia a peniaze - 5.-7.11.2021 v Centre pre rodinu Sigord

Kurz Nový život

25. - 27.03.2022 - Na tento kurz je pozvaný každý,
kto sa túži nanovo narodiť vo Svätom Duchu, obnoviť svoj vzťah s Ježišom a Cirkvou. Počas krátkeho víkendu konania kurzu môže človek získať odpovede na otázky:
Kto ma má neustále rád? Kto mi naozaj ubližuje?
Kto je jediným rozmotaním mojich problémov?
Kto ma môže mnohému naučiť?
Kto na mňa čaká v Cirkvi?

Príspevok na osobu na kurz je 55 EUR.

Na kurz Nový život sa môžete prihlásiť tu.

Kurz Biblia a peniaze

06. - 08.05.2022 - "Nechaj Boha na pokoji, hovoríme o biznise!" Koľkokrát sme počuli podobné výroky? Aj pre mnohých z nás kresťanov nie je ľahké vybudovať most medzi Božím Slovom a našim finančným životom.

V Biblii je však dva krát viac veršov o peniazoch ako o viere a modlitbe dohromady. Vedeli ste to? Súvislosti medzi Božím Slovom a našimi financiami je viac, ako si často myslíme. Boh nám nepovie, koľko máme investovať do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať náš finančný manažment, vrátane krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investícií. Potrebujete zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz vám k tomu napomôže. To, ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame.

Príspevok na kurz za osobu je 60 EUR.

Na kurz sa môžete prihlásiť tu.

POZVÁNKA

Stretnutie mužov

Kurz No život 

Pozývame Ťa na modlitby chvál, ktoré budú v sobotu 16. septembra 2023
 o 18.00 hod. v Gréckokatolíckom chráme Božej múdrosti vo Svidníku.

Špeciálni hostia:   Lamačské chvály a o. Slavomír Zahorjan

Najbližšie Modlitby chvál budú dňa 11.11.2023 (sobota) o 18.00 hod.
v Kaplnke Božieho Milosrdenstva (Družba), Bardejov
(mapa)

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás.

Kurz Ján - ako sa stať Ježišovým učeníkom a priateľom.


Apoštol Ján bol milovaný učeník Pána Ježiša, ktorý sedel pri nohách Majstra a započúval sa do jeho hlasu. Ján vedel, že učeníctvo si vyžaduje obetu, konkrétne postoje, budovanie zdravých vzťahov s okolím a neprestajnú formáciu, aby sa podobal na Majstra a bol ako On. Tento kurz vyzdvihuje charakterové črty, vlastnosti a mentalitu skutočného učeníka, ktorého srdce formuje Ježiš cez Eucharistiu.


Termín:   16. - 19.11.2023 (so začiatkom o 14:00 hod.)

Miesto konania:   Sigord - centrum Savore

Cena:   100 €

PODMIENKOU JE MAŤ ABSOLVOVANÝCH KURZ NOVÝ ŽIVOT ALEBO KURZ FILIP.

V prípade záujmu nás neváhaj kontaktovať na: dvajatraja.kurzy@gmail.com

Duchovná obnova - Nový život

Pozývame Ťa na Modlitby chvál
dňa 13.4.2024, t.j. v sobotu o 18.00 hod. v Kaplnke Božieho milosrdenstva, sídlisko Družba, Bardejov. (mapa)
Tešíme sa na Teba.